Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościZgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niek

Wyświetl stronę główną » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościZgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niek

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Zielona tworzy i prowadzi Wójt Gminy Dąbrowa Zielona od dnia 1 stycznia 2012 roku. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje wójt Gminy Dąbrowa Zielona na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1.      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.      numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3.      numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,

4.      określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 roku posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

2.      Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:

a)      firmę, oznaczenie siedziby i adres i imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

c)      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej , w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-02-21 14:25

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2017-10-02 14:43

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2017-10-02 14:42

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2017-10-02 14:41

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2015-02-18 12:44

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2015-02-18 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2014-11-04 11:58

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2014-11-04 11:58

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2014-10-14 14:28

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2014-10-14 14:28

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2014-05-07 13:39

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2014-05-07 13:38

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-12-30 14:30

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-12-30 14:29

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-09-23 15:09

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-09-23 15:09

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-09-06 10:37

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-09-06 10:37

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-08-20 16:56

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-08-20 16:55

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-07-01 13:46

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-07-01 13:45

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-07-01 13:44

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-06-28 12:37

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-06-28 12:36

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-06-28 12:36

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-05-16 14:12

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-05-16 14:11

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-05-16 14:11

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-04-22 15:27

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-04-22 15:26

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-03-29 09:59

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-03-29 09:58

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-03-29 09:58

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-03-21 10:33

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-03-21 10:33

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-01-24 14:28

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-01-24 14:28

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-01-24 14:27

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-01-10 12:30

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-01-10 12:30

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-01-10 12:30

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-01-03 15:23

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-01-03 15:23

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2013-01-03 15:23

Edycja załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2012-10-03 13:46

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2012-04-10 13:26

Dodanie załącznika/ załączników - Joanna Dzieniarz

2012-04-10 13:16

Dodanie artykułu - Joanna Dzieniarz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.