Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Podatek rolny

Wyświetl stronę główną » Podatki i opłaty » 2013 Rok » Podatek rolny

 

Podatek rolny na 2013 r. na terenie Gminy Dąbrowa Zielona został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, póz. 969 z późniejszymi zmianami). Podatek rolny stanowi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta dla gospodarstw rolnych oraz 5 dt żyta dla posiadających grunty do 1 ha,
 

 

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012r (M.P.2012 póz. 787) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r, która wyniosła 75,86 zł za l kwintal. Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwałą Nr XXV/157/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. obniżyła ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na terenie Gminy Dąbrowa Zielona do kwoty 59,00 zł za 1 kwintal.

 

Stawka podatku rolnego :
- z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi   147,50 zł
-   dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków /do l ha powierzchni/
wynosi 295,00 zł
Termin płatności podatku rolnego dla osób fizycznych:
 

 

•         15 marca 2013 r.

 

 

 

•         15 maja 2013 r.

 

 

 

•         15 września 2013 r.

 

 

 

•         15 listopada 2013 r

 

 

 

Wpłat podatku od osób fizycznych można dokonywać u sołtysa w terminach płatności poszczególnych rat podatku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona w BS Koniecpol O/Dąbrowa Zielona nr 47827610132101000000130001

 

Termin płatności podatku rolnego dla osób prawnych
 

 

•         15 marca 2013 r.

 

 

 

•         15 maja 2013 r.

 

 

 

•         15 września 2013 r.

 

 

 

•         15 listopada 2013 r

 

 

 

Osoby prawne dokonują wpłat podatku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona w BS Koniecpol O/Dąbrowa Zielona nr 47827610132101000000130001

 

Załączniki:
•         Deklaracja na podatek rolny

 

Informacje

Rejestr zmian

2018-06-18 10:22

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-01-14 15:01

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-01-14 14:58

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-01-14 14:15

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-01-08 11:05

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-01-07 12:58

Dodanie artykułu - Joanna Dzieniarz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.