Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

XXIX sesja Rady Gminy

Wyświetl stronę główną » Sesje i Komisje Rady » Prace Rady » 2013 rok » XXIX sesja Rady Gminy

 

Dąbrowa Zielona, dnia 08 marzec 2013 roku
 
 
 
 
POSTANOWIENIE   Nr 29/ 2013
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
z w o ł u j ę
XXIX  Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VI kadencji ( 2010 – 2014 ) w dniu
11 marca 2013 roku ( poniedziałek ) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy.
 
Proponowany porządek obrad:
1.      Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Ustalenie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości                          i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona,
4.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
6.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
7.      Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
8.      Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
                                                                                               
 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2018-06-18 10:31

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-03-08 13:15

Dodanie artykułu - Joanna Dzieniarz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.