Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

XXX Sesja Rady Gminy

Wyświetl stronę główną » Sesje i Komisje Rady » Prace Rady » 2013 rok » XXX Sesja Rady Gminy

Dąbrowa  Zielona,  dnia  19 marzec 2013  roku

 

 

 

POSTANOWIENIE   Nr  30 / 2013

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

 

 

z w o ł u j ę

 

 

 

XXX  Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VI kadencji ( 2010 – 2014 ) w dniu  28 marca 2013 roku ( czwartek ) o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

1.      3. Przedstawienie sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.

2.      4. Interpelacje i zapytania.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2013.

 

 

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.

 

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

6.      8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona nr XXV/167/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia  trybu i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

 

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej za rok 2012.

 

10.      Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

11.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Dąbrowie Zielonej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

11. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.  14. Zapytania i wolne wnioski.

13.  15.Przyjęcie protokołu z  XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy.

14.  16. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2018-06-18 10:30

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2013-03-19 17:04

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.