Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Jednostki pomocnicze Gminy Dąbrowa Zielona - sołectwa

Wyświetl stronę główną » Jednostki pomocnicze » Jednostki pomocnicze Gminy Dąbrowa Zielona - sołectwa

Jednostki pomocnicze Gminy Dąbrowa Zielona - sołectwa

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

 1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
 3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
 4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
 5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

 1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
 2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Na terenie Gminy Dąbrowa Zielona znajduje się 14 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

 1. Borowce - Fuchs Aleksandra,
 2. Cudków - Balsam Elżbieta, 
 3. Cielętniki - Śnioszek Hubert,  
 4. Dąbek - Szkop Adam,
 5. Dąbrowa Zielona - Orzeł Jerzy, 
 6. Lipie - Chrzuszcz Zuzanna, 
 7. Nowa Wieś - Klec Grażyna, 
 8. Olbrachcice - Hasikowska Ewelina,
 9. Raczkowice - Jurczyk Jan, 
 10. Raczkowice Kolonia - Strojec Bożena, 
 11. Święta Anna - Grzegorczyk Tadeusz, 
 12. Soborzyce - Włoszczyńska Justyna, 
 13. Ulesie - Gawlik Jan
 14. Zaleszczyny - Ludas Ilona

Informacje

Rejestr zmian

2018-03-27 14:44

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2017-12-15 11:58

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2016-11-07 15:06

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2016-11-07 15:05

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2015-01-21 10:30

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2011-05-06 14:07

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2011-05-06 14:07

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2011-05-06 13:37

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2011-05-06 13:37

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2011-01-27 13:36

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2008-01-29 14:30

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2007-08-23 08:15

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2005-02-04 13:15

Edycja artykułu - Joanna Dzieniarz

2005-02-04 13:14

Dodanie artykułu - Joanna Dzieniarz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona


tel. 34/3555-018
tel. 34/3555-019
www.dabrowazielona.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.