Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/104

Nr XXIII/147/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do Śląskiego Programu Odnowy Wsi i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Śląskim Programie Odnowy Wsi