Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1108

Zarządzenie nr 14/11 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Raczkowice