Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/120

Nr XXV/163/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok