Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1218

Zarządzenie nr 0050.123.2011 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn.