Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1220

Zarządzenie nr 125/2011 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2011 rok