Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/124

Nr XXV/167/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań krótkoterminowych na 2005 rok