Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1248

Stanowisko Rady Gminy Dąbrowa Zielona przyjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2011 roku w sprawie zapewnienia funkcjonowania Urzędu Pocztowego w Dąbrowie Zielonej