Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1310

Zarządzenie nr 147/11 Wojewody Śląskiego z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupelniających do Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej w okręgu wyborczym nr 1