Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1336

Uchwała Nr X/59/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego