Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1356

Uchwała Nr XIII/76/11 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/25/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej