Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1412

Uchwała Nr XVI/97/11 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok