Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1413

Uchwała Nr XVI/98/11 Rady gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej