Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1448

Uchwała Nr XVIII/116/12 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (uchylona decyzją Wojewody)