Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1452

Uchwała Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy