Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1457

Zarządzenie nr 0050.133.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Finansowego - Skarbnika Gminy Pani Alicji Bileckiej do podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy