Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1482

Zarządzenie nr 0050.158.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Zielona