Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1505

Zarządzenie nr 0050/181/2012 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru robót budowlanych na zadaniu