Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1579

Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych