Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1592

Uchwała: XXIII/140/2012, z dnia: 18 września 2012 r.

Uchwała numer: XXIII/140/2012

Z dnia: 18 września 2012 r.

W sprawie: przyjęcia informacji dotyczącej wykonania budżetu, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania palnu finansowego jednostek