Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1595

Uchwała: XXIII/143/2012, z dnia: 18 września 2012 r.

Uchwała numer: XXIII/143/2012

Z dnia: 18 września 2012 r.

W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w 2012 roku