Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1599

Uchwała: XXIII/147/2012, z dnia: 18 września 2012 r.

Uchwała numer: XXIII/147/2012

Z dnia: 18 września 2012 r.

W sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona