Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1605

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach