Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1648

Zarządzenie nr 0050.212.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2012 roku

Podtytuł: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru robót budowlanych na zadaniu "Remont wraz z niezbędną przebudową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia" w Dąbrowie Zielonej, Plac Kosciuszki 47