Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/166

Nr V/44/03 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy