Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1700

Zarządzenie Nr 0050.227.2012 Wójta Gminy Dąbrowa zielona z dnia 7 grudnia 2012 roku

Podtytuł: w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu - "Remont drogi gminnej nr ewid.2001 w miejscowości Soborzyce, w km 0+000 do km 0+610 - etap I