Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1701

zarządzenie nr 0050.228.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 10 grudnia 2012 roku

Podtytuł: w sprawie zmian w planie wydatków na 2012 rok