Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/171

Nr VI/49/03 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok