Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1710

Zarządzenie nr 0050.229.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 grudnia 2012 roku

Podtytuł: w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu - "Remont drogi gminnej w miejscowości Olbrachcice, droga na działce nr ewid. 714 na odcinku od km 0+000 do km 0+600"