Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1722

Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 17 grudnia 2012 roku

Podtytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2013 rok