Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1726

Uchwała nr XXVI/172/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 17 grudnia 2012 roku

Podtytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania