Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1728

Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 grudnia 2012 roku

Podtytuł: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2027