Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1732

Zarządzenie nr 0050.232.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 31 grudnia 2012 roku

Podtytuł: w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 rok