Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1753

Zarządzenie Nr 0050.242.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 27 lutego 2013 roku

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Zielona w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku