Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1765

Uchwała Nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 26 lutego 2013 roku

Podtytuł: w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę