Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1771

Uchwała Nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 11 marca 2013 roku

Podtytuł: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości