Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1824

Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 marca 2013 roku

Podtytuł: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej za rok 2012