Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1835

Uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 21 maja 2013 roku

Podtytuł: w sprawie zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach