Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1837

Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 21 maja 2013 roku

Podtytuł: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w załączniku przedsięwzięć na lata 2013-2027