Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1839

Uchwała Nr XXXI/206/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 21 maja 2013 roku

Podtytuł: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr VIII/40/11 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenie na terenie Gminy Dąbrowa Zielona poboru w formie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów