Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/2046

Zarządzenie nr 0050.303.2013 Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 października 2013 roku

Podtytuł: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu stanowiących własność Gminy Dąbrowa Zielona