Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/293

Nr XXVIII/188/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.