Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/296

Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na Sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej do odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 23 sierpnia 2005 roku