Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/297

Nr XXX/192/05 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.