Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/304

Nr XXXI/198/05 z dnia 03 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.