Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/3585

Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 24 stycznia 2019 roku

Podtytuł: w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona w roku budżetowym 2019